Vybavenie pohrebu od A po Z prídete len na pohrebný akt, všetko vybavíme za Vás ....

O nás

Od nášho založenia je hlavným princípom pohrebnej služby záväzok voči každej rodine, ktorá k nám prichádza.

S úprimnosťou, pýchou a oddanosťou sme oddaní tejto časom uznávanej tradícii. Naša rodina otvorila dvere pohrebnej služby pred rokmi.

Naša reputácia za poskytovanie najvyššej kvality služieb rástla a dnes máme tú česť každoročne slúžiť stovkám rodinných príslušníkov.

V uplynulých rokoch sme zhromaždili pracovníkov vysoko kvalifikovaných a starostlivo sa starajúcich jednotlivcov, ktorí nám pomáhajú pokračovať v poslaní pohrebného domu ,poskytovať excelentnosť rodinám v čase ich potreby.

Či už máte okamžitú potrebu našich služieb alebo chcete začať predbežné plánovanie pohrebného usporiadania pre vás alebo niekoho, koho milujete, zavolajte nám. Budeme hrdí na to, že vám budeme slúžiť.